การเลือกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยผู้คนในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

บุหรี่ไฟฟ้า

 

ใครก็ตามที่ใช้เวลาสองวินาทีในการสำรวจความกว้างของตลาดเครื่องทำไอระเหยจะสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าแบรนด์ต่างๆ ยกย่ององค์ประกอบความร้อนของพวกเขาว่าเป็น “สิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่” บุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองของคู่แข่ง บุหรี่ไฟฟ้าการประเมินคำสั่งเหล่านี้ บางครั้งอาจขัดแย้งกัน อาจเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยาก วัตถุประสงค์ของบทความนี้ไม่ใช่เพื่อรับรององค์ประกอบความร้อนเฉพาะ

แต่เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับองค์ประกอบความร้อนในที่เดียวบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อช่วยผู้คนในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเมื่อซื้อเครื่องทำไอระเหทำไมองค์ประกอบบุหรี่ไฟฟ้าความร้อนถึงมีความสำคัญองค์ประกอบความร้อนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเครื่องทำให้เป็นไอ มันควบคุมอุณหภูมิของอากาศที่เร่งปฏิกิริยาของสารออกฤทธิ์เมื่ออากาศผ่านเข้าไป บุหรี่ไฟฟ้าหมายเหตุ อากาศที่ไหลผ่านองค์ประกอบความร้อนอาจถูกขับเคลื่อนโดยปั๊มในรุ่นแบบบอลลูน

ข้อกำหนดหลักสำหรับองค์ประกอบความร้อนทั้งหมดคือความแม่นยำ

เช่น Volcano Vaporizer หรือเครื่องทำไอระเหยแบบสูดดมโดยตรง เช่น VaporCannon บางรุ่น เช่น HerbalAire มีทั้งแบบบอลลูนและแบบหายใจเข้าโดยตรง บุหรี่ไฟฟ้าข้อกำหนดหลักสำหรับองค์ประกอบความร้อนทั้งหมดคือความแม่นยำ – คุณต้องการให้เครื่องทำไอระเหยของคุณมีอุณหภูมิเท่ากับที่คุณตั้งไว้จริง ๆ บุหรี่ไฟฟ้าแต่ข้อควรพิจารณาด้านสุขภาพก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันเมื่อผู้คนซื้อเครื่องทำไอระเหประเภทขององค์ประกอบความร้อนเซรามิกองค์ประกอบความร้อนเซรามิกเป็นองค์ประกอบความร้อนประเภททั่วไปมากที่สุด ผู้เสนอให้ยืนยันว่าพวกเขาเป็นตัวเลือก

ที่สะอาดที่สุดและดีต่อสุขภาพที่สุด บุหรี่ไฟฟ้าคำกล่าวนี้เป็นความจริงบางประการบุหรี่ไฟฟ้าเซรามิกส์สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมาก (ประมาณ 3000*F) ก่อนที่วัสดุจะเริ่มเปลี่ยนเป็นก๊าซ ดังนั้นจึงสะอาดและมีสุขภาพดีมาก บางบริษัทใช้ตรรกะนี้ไปอีกขั้นและโต้แย้งว่าเนื่องจากองค์ประกอบความร้อนประเภทอื่นๆ มี “จุดเดือด” ที่ต่ำกว่า บุหรี่ไฟฟ้าจึงสกปรกกว่าและมีสุขภาพดีน้อยกว่า ข้อโต้แย้งนี้มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง: ในขณะที่องค์ประกอบความร้อนอื่นๆ มีจุดเดือดที่ต่ำกว่า จุดเหล่านี้มักจะยังคงดีอยู่เหนืออุณหภูมิที่ทำให้กลายเป็นไอโดยทั่วไป อ่านเกี่ยวกับประเภทเฉพาะ

อากาศจะสัมผัสเพียงวัสดุเซรามิกเท่านั้น ทำให้การซื้อเครื่องทำไอระเหย

ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมข้อพิจารณาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการประเมินเครื่องทำให้ไอระเหยด้วยองค์ประกอบความร้อนที่เป็นเซรามิกคือคุณภาพของหน่วยเซรามิก บุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากคำว่า “เซรามิก” ใช้เพื่ออธิบายประเภทขององค์ประกอบที่ค่อนข้างแตกต่างกันในการออกแบบ ทั้งนี้เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า “เซรามิก” หมายถึงตัวเครื่องมีเซรามิกบางส่วนอยู่ในการออกแบบองค์ประกอบความร้อนหรือไม่ ไม่ได้หมายความว่า

อากาศจะสัมผัสเพียงวัสดุเซรามิกเท่านั้น น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทำให้การซื้อเครื่องทำไอระเหยที่มีองค์ประกอบความร้อนเซรามิกทำได้ยาก เว้นแต่เราจะรู้เฉพาะเจาะจงของการออกแบบที่ผู้ผลิตแต่ละรายใช้ บุหรี่ไฟฟ้าตามกฎทั่วไปของหัวแม่มือเครื่องทำให้เป็นไอที่ถูกกว่ามักจะเปิดเผยลวดหรือบัดกรีคุณภาพต่ำภายในโครงสร้างเซรามิกขององค์ประกอบความร้อนที่สามารถปล่อยสารพิษ ดังนั้นให้หลีกเลี่ยง digi vape นั้นหากคุณต้องการไอคุณภาพ

Comments are closed.