คำนวณอัตราค่าส่งของโดยผู้ใดและอย่างไร

แม้ว่าจะมีอัตราค่าส่งของเฉพาะที่มีอยู่เหล่านี้เป็นข้อยกเว้นและต่ำกว่าอัตราปกติเนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมสินค้าบางประเภทให้มีการขนส่งสินค้าทางอากาศในเส้นทางการค้าเฉพาะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดและอัตราจะถูกยื่นโดย บริษัท ขนส่งสินค้าทางอากาศให้กับ อัตราค่าส่งของและพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ใช้อัตราค่าส่งของโภคภัณฑ์นั้นในเส้นทางที่กำหนดไปยังรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากอัตราค่าส่งของแล้วยังมีอัตราคลาส

อัตราค่าส่งของซึ่งสำหรับสินค้าเช่นซากมนุษย์สัตว์มีชีวิตและสินค้าที่เน่าเสียง่าย มีกฎเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าแต่ละประเภทที่แสดงภายใต้รายการนี้ แต่โดยทั่วไปแล้วกฎจะขึ้นอยู่กับประเทศที่กำเนิดสินค้าถูกกำหนดไว้สำหรับสินค้าและเป็นสินค้าประเภทใด นอกจากนี้ยังมีอัตราค่าส่งของทางอากาศซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักสำหรับการรับส่งข้อมูลที่ไม่ใช่หน่วยและต่อหน่วยสำหรับการโหลดหน่วยและอัตราค่าส่งของเหล่านี้ที่ใช้ในการตั้งค่าโดยแต่บ่อยครั้งกว่าที่ไม่ได้ตั้งไว้ระหว่างขั้วจัดการ

เมื่อใดที่การขนส่งสินค้าทางน้ำส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางทะเลสิ่งที่สำคัญที่สุดในใจของคุณคืออัตราการขนส่งทางทะเลสำหรับบริการ อัตราค่าส่งของความรู้นี้มีความสำคัญเมื่อพิจารณาถึงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้พิจารณาอย่างจริงจัง เมื่อคุณมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่คุณต้องการขนส่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณตระหนักถึงปัจจัยทั่วไปที่กำหนดค่าใช้จ่ายที่บริษัทขนส่งของคุณใช้เพื่อกำหนดสิ่งที่ลูกค้าจ่ายสำหรับบริการของพวกเขา

อัตราค่าส่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่กำหนดอัตราที่คุณต้องชำระสำหรับการขนส่งบริษัทส่วนใหญ่มีคู่มือออนไลน์ซึ่งให้ข้อมูลคร่าว ๆ เกี่ยวกับอัอัตราค่าส่งของที่คุณคาดว่าจะจ่ายสำหรับน้ำหนักเฉพาะ ยิ่งสินค้าของคุณมีน้ำหนักมากเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น นี่คือหลักเพราะเรือควรจะข้ามฟากสินค้าที่มีน้ำหนักที่แน่นอนและหากพวกเขาเกินมันอาจเป็นอันตรายได้

เมื่อสินค้าของคุณมีน้ำหนักมากที่สุดในเรือแน่นอนว่าคุณจะต้องจ่ายมากขึ้นเนื่องจากเรือขนส่งสินค้าของคุณเป็นหลักระยะทางที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณจะต้องครอบคลุมก่อนถึงปลายทางเป้าหมายเป็นตัวกำหนดว่าอัตราการขนส่งทางทะเลจะเป็นเท่าไหร่บริษัทขนส่งส่วนใหญ่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อัตราค่าส่งของสำหรับสินค้าที่จะจัดส่งในระยะทางสั้น ๆ เมื่อเทียบกับที่จะจัดส่งทางไกล เนื่องจากหลังจากขนถ่ายสินค้าไปตามทางเรือถูกบังคับให้ไปยังส่วนที่เหลือ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://hop.express/th/consumers

Comments are closed.